Wednesday, October 15, 2008

ഭാഗവതകീര്‍ത്തനം

(തരംഗിണി)

കരളില്‍ വിവേകം കൂടാതെ ക-
ണ്ടൊരുനിമിഷം ബത! കളയരുതാരും;
മരണം വരുമെന്നു നിനച്ചിഹ
കരുതുക സതതം നാരായണ! ജയ

കാണുന്നൂ ചിലര്‍ പലതുമുപായം;
കാണുന്നില്ല മരിക്കുമിതെന്നും;
കാണ്‍കിലുമൊരുനൂറ്റാണ്ടിനകത്തി-
ല്ലെന്നേ കാണൂ നാരായണജയ.

കിമപി! വിചാരിച്ചീടുകില്‍ മാനുഷ-
ജന്മനി വേണം മുക്തിവരേണ്ടുകില്‍;
കൃമിജന്മത്തിലുമെളുതായ് വരുമീ-
വിഷയസുഖം ബത!നാരായണജയ.

കീഴില്‍ ചെയ് ത ശുഭാ ശുഭകര്‍മ്മം
മേലില്‍ സുഖദുഃഖത്തിനുകാരണം;
സുഖമൊരു ദുഃഖം കൂടാതേ ക-
ണ്ടൊരുവനുമുണ്ടോ നാരായണ! ജയ.

കുന്നുകള്‍പോലേ ധനമുണ്ടാകിലു-
മിന്ദ്രനു സമമായ് വാണീടുകിലും
ഒന്നുരിയാടുവതിന്നിട കിട്ടാ
വന്നാല്‍ യമഭടന്‍; നാരായണ! ജയ.

കൂപേ വീണുഴലുന്നതുപോലെ
ഗേഹേ വീണുഴലുന്ന ജനാനാം
ആപദ്ഗണമകലേണ്ടുകില്‍ മുനിജന-
വാക്കുകള്‍ പറയാം നാരായണ ജയ.

കെട്ടുകളായതു കര്‍മ്മം; പുരുഷനു
കെട്ടുകളറ്റേ മുക്തി വരൂ ദൃഢം;
കെട്ടുകളോ ഫലഭുക്ത്യാ തീരും;
കേട്ടായിനിയും നാരായണ! ജയ

കേള്‍ക്കണമെളുതായുണ്ടു രഹസ്യം;
ദുഷ് കൃതവും നിച സുകൃതവുമെല്ലാം
കാല്‍ക്കല്‍ നമസ് കൃതി ചെയ്തു മുകുന്ദനി-
ലാക്കുക സതതം; നാരായണ ജയ.

കൈയില്‍ വരുന്നതുകൊണ്ടു ദിനങ്ങള്‍
കഴിക്ക; ഫലം പുനരിച്ഛിക്കൊല്ലാ;
കൈവരുമാകിലുമിന്ദ്രന്റെ പദ-
മെന്തിനു? തുശ്ചം! നാരായണ ജയ.

കൊടിയ തപസ്സുകള്‍ ചെയ് തോരോ ഫല-
മിച്ഛിച്ചീടുകില്‍ മുക്തി വരാ ദൃഢം;
അടിമലര്‍ തൊഴുകിലൊരിച്ഛാഹീനം
മുക്തന്മാരവര്‍ നാരായണ! ജയ.

കോപം കൊണ്ടു ശപിക്കരുതാരും
ഭഗവന്മയമെന്നോര്‍ക്ക സമസ്തം;
സുഖവും ദുഃഖവുമനുഭവകാലം
പോയാല്‍ സമമിഹ; നാരായണ ജയ.

കൌതുകമൊന്നിലുമില്ലിനി; മഹതാം
ഭഗവത് ഭക്തന്മാരൊടു കൂടി
ഭഗവത് ഗുണകഥ ശ്രവണങ്ങ-
ളൊഴിഞ്ഞൊരുനേരം, നാരായണ! ജയ.

കരുണാകരനാം ശ്രീനാരായണ-
നരുളീടും നിജസായൂജ്യത്തെ;
ഒരു ഫലമുണ്ടോ പതിനായിരമുരു
ചത്തു പിറന്നാല്‍, നാരായണ! ജയ.

ബഹു ജന്മാര്‍ജ്ജിത കര്‍മ്മമശേഷം
തിരുമുല്‍‍ക്കാഴ്ച്ച നിനക്കിഹ വച്ചേന്‍;
ജനിമരണങ്ങളെനിക്കിനിവേണ്ടാ;
പരിപാലയമാം; നാരായണ! ജയ.

-----പ്രഥമ പാദം സമാപ്തം-----